top of page
Ara

2018 Yılı Birinci Geçici Vergi Döneminde Uygulanacak Yeniden Değerleme Oranı Açıklandı.

Güncelleme tarihi: 12 Nis 2018

VERGİ SİRKÜLERİ

NO: 2018/45

KONU: 2018 Yılı Birinci Geçici Vergi Döneminde Uygulanacak Yeniden Değerleme Oranına İlişkin Sirküler Yayınlandı.

Gelir İdaresi Başkanlığınca yayınlanan 48 Sıra No.lu Kurumlar Vergisi Sirküleri ile 2018 yılı birinci geçici vergi döneminde uygulanacak yeniden değerleme oranının %4,54 (yüzde dört virgül ellidört) olarak tespit edildiği ilan edilmiştir. 

Buna göre, 24.04.2003 tarihinden önce yapılan müracaatlara istinaden düzenlenen yatırım teşvik belgeleri kapsamında, Gelir Vergisi Kanunu’nun mülga Ek 1 - 6 ncı maddeleri çerçevesinde başlanılmış yatırımlarla ilgili olarak 31.12.2005 tarihine kadar yapılan harcamalar üzerinden hesaplanan; ancak kazancın yetersiz olması nedeniyle indirim konusu yapılamayan istisna tutarı, 2018 yılı birinci geçici vergi döneminde %4,54 (yüzde dört virgül ellidört) oranında artırılarak kullanılabilecektir.

Diğer taraftan, Gelir Vergisi Kanunu’nun mülga 19 uncu maddesi kapsamında, 08.04.2006 tarihinden önce başlanan yatırımlarla ilgili olarak gerçekleşen harcamalar üzerinden hesaplanan; ancak ilgili yıl kazancının yetersiz olması nedeniyle indirilemeyerek izleyen dönemlere devreden yatırım indirimi hakları ise Yİ-ÜFE’de meydana gelen artış oranında artırılmak suretiyle uygulanmaktadır.

Buna göre, 2018 yılının ilk 3 aylık döneminde Yİ-ÜFE’de meydana gelen artış %5,29 olarak gerçekleştiğinden, söz konusu tutarlar birinci geçici vergi döneminde %5,29 oranında artırılarak dikkate alınacaktır. 

Söz konusu Sirkülere aşağıda yer verilmiştir.T.C.

MALİYE BAKANLIĞI

Gelir İdaresi Başkanlığı

5520 sayılı Kurumlar Vergisi Kanunu Sirküleri / 48

Konusu: Geçici Vergi Dönemlerinde Yeniden Değerleme Oranı Tarihi: 03/04/2018 Sayısı: KVK-48 / 2018-2 / Yatırım İndirimi - 34 İlgili olduğu maddeler: Vergi Usul Kanunu Mükerrer Madde 298, Kurumlar Vergisi Kanunu Madde 32/A, Gelir Vergisi Kanunu Geçici Madde 69 İlgili olduğu kazanç türleri: Ticari Kazanç, Zirai Kazanç

213 sayılı Vergi Usul Kanununun mükerrer 298 inci maddesinin (B) fıkrasına istinaden yıllık olarak hesaplanan ve Bakanlığımızca ilan edilen yeniden değerleme oranına, vergi kanunlarından kaynaklanan nedenlerden dolayı geçici vergi dönemlerinde de ihtiyaç duyulmaktadır.

2018 yılı birinci geçici vergi döneminde uygulanacak yeniden değerleme oranı % 4,54 (yüzde dört virgül ellidört) olarak tespit edilmiştir.

Duyurulur.

Adnan ERTÜRK Gelir İdaresi Başkanı
Son Yazılar

Hepsini Gör

Comments


    SİRKÜLER

Bize Ulaşın

Olcay Er Yeminli Mali Müşavirlik

ADRES
Çobançeşme Mah.  Sanayi Cad.   No:44   Blok:D Daire:111

Nish İstanbul Residence
Bahçelievler / İstanbul


Tel:     0212 422 89 12
Faks: 0212 422 89 13
Mail:   olcayer@olcayer.com.tr


          

Bizi Takip Edin
  • LinkedIn Sosyal Simge
  • Heyecan Sosyal Simge
  • YouTube Sosyal Simge
bottom of page