top of page
Ara

3490 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararına İlişkin Finansman Gider KısıtlamasıTarih:05.02.2021 Sayı: 2021/4 Konu: 3490 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararına İlişkin Finansman Gider Kısıtlaması 4 Şubat 2021 tarihli ve 31385 sayılı Resmi Gazete'de finansman gider kısıtlamasına ilişkin olarak 3490 Sayılı Cumhurbaşkanı Kararı yayımlandı.


Hatırlanacağı üzere, 15.6.2012 tarihli Resmi Gazete’de yayımlanan 6322 Sayılı Kanun ile firmaların finansman ihtiyaçlarını borçlanma yerine öz kaynakları ile finanse etmelerini teşvik etmek amacıyla, Gelir Vergisi Kanunu’nun “Gider Kabul Edilmeyen Ödemeler” başlıklı 41 inci maddesi ve Kurumlar Vergisi Kanununun, “Kabul edilmeyen indirimler” başlıklı 11 inci maddesinde yapılan değişiklikle geçmişte “finansman gider kısıtlaması” olarak bilinen uygulama bazı değişikliklerle yeniden getirilmiş; ancak bugüne kadar bu hükümün uygulanmasına ilişkin herhangi bir Karar yayımlanmamıştı.


4 Şubat 2021 tarihinde yayımlanan 3490 Sayılı Karar ile uygulamaya geçilmiştir.

Karara göre 1/1/2021 tarihinden itibaren başlayan vergilendirme dönemi kazançlarına uygulanmak üzere;


1) Gelir Vergisi Mükelleflerinde Uygulama


193 sayılı Gelir Vergisi Kanunu’nun Ticari Kazancın tespitinde ‘‘Gider kabul edilmeyen ödemeler’’ başlıklı 41’inci maddesinin birinci fıkrasının (9) numaralı bendi hükümlerine göre; kullanılan yabancı kaynakları öz kaynaklarını aşan işletmelerde, aşan kısma münhasır olmak üzere, yatırımın maliyetine eklenenler hariç, işletmede kullanılan yabancı kaynaklara ilişkin:


  • Faizler

  • Komisyonlar

  • Katılım

  • Vade Farkları

  • Kur Farkları Vb.

Yukarıdaki maddelerde yapılan gider ve maliyetlerden oluşan yabancı kaynaklar toplamının aşan kısmına münhasır olmak üzere ve yatırım maliyetine eklenenler hariç %10’unun gider olarak indirilmesi kabul edilmeyecektir.


2) Kurumlar Vergisi Mükelleflerinde Uygulama


5520 sayılı Kurumlar Vergisi Kanunu’nun 11 inci maddesinin birinci fıkrasının (i) bendi hükümlerine göre; kredi kuruluşları, finansal kuruluşlar, finansal kiralama, faktoring ve finansman şirketleri dışında, kullanılan yabancı kaynakları öz kaynaklarını aşan işletmelerde, aşan kısma münhasır olmak üzere, yatırımın maliyetine eklenenler hariç, işletmede kullanılan yabancı kaynaklara ilişkin faiz, komisyon, vade farkı, kâr payı, kur farkı ve benzeri adlar altında yapılan gider ve maliyet unsurları toplamının % 10'u kurum kazancının tespitinde indirim olarak kabul edilmeyecektir.


İlgili düzenlemede, belirlenen %10 luk gider kısıtlama oranını sektörler itibariyle farklılaştırma konusunda Cumhurbaşkanına yetki verilmiş olmasına karşın yayınlanan 3490 sayılı Karar’da böyle bir oran farklılaştırmasına gidilmemiştir.

Olcay ER

Bağımsız Denetçi

Yeminli Mali Müşavir

Son Yazılar

Hepsini Gör

Commentaires


    SİRKÜLER

Bize Ulaşın

Olcay Er Yeminli Mali Müşavirlik

ADRES
Çobançeşme Mah.  Sanayi Cad.   No:44   Blok:D Daire:111

Nish İstanbul Residence
Bahçelievler / İstanbul


Tel:     0212 422 89 12
Faks: 0212 422 89 13
Mail:   olcayer@olcayer.com.tr


          

Bizi Takip Edin
  • LinkedIn Sosyal Simge
  • Heyecan Sosyal Simge
  • YouTube Sosyal Simge
bottom of page